ข่าวสารในตำบล

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ

 

ปองกนอคคภย